Loading...
Home 2017-10-31T20:19:38+00:00
Versterken wat krachtig is, verhelderen wat troebel is, ont-wikkelen wat onzichtbaar is en ontwarren wat verstrengeld is.
Wij geloven in de kracht van gezonde werkrelaties en in samen met plezier bouwen aan prestaties. Van daaruit zetten wij ons in om uw organisatie toekomstbestendig te maken. Dat doen we door: versterken wat krachtig is, verhelderen wat troebel is, ont-wikkelen wat onzichtbaar is en ontwarren wat verstrengeld is. Werkrelaties gezond houden en gezond maken!
Training
Coaching
Mediation
Procesbegeleiding
Duurzame inzetbaarheid

Training

Werkprestaties verbeteren, lukt het beste door genoeg trainingsuren te maken.

Coaching

Om doelen te bereiken, zijn soms nieuwe inzichten nodig. Een spiegel voorhouden helpt.

Mediation

Als een conflict te lang voortduurt, is mediation bijna altijd sneller, goedkoper en bevredigender dan welke andere benadering ook.

Proces-
begeleiding

Geholpen worden bij veranderingen, bij complexe vraagstukken. Onafhankelijk en met een frisse blik.

LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER
LEES MEER

Duurzame inzetbaarheid

In een gezond, competent, gemotiveerd en productief klimaat werkt iedereen met plezier.

LEES MEER

Scan Gezonde Werkrelatie

De online Scan Gezonde Werkrelatie geeft u inzicht in de werkrelatie op team-, afdelings- of organisatieniveau. Wij maken een ‘foto’ van de acht belangrijkste factoren die de werkrelatie beïnvloeden. Een klant zei: ‘Een helder en objectief beeld van de werkrelaties in ons team en concrete handvatten om…

QUICKSCAN
LEES MEER

Scan Gezonde Werkrelatie is een valide diagnose instrument!

KOOIMANBOERSMA heeft in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam onderzoek laten doen naar de validiteit en de toegevoegde waarde van de Scan Gezonde Werkrelatie. De resultaten laten zien dat de Scan Gezonde Werkrelatie een voldoende valide diagnose-instrument is. De scan heeft bewezen bij te dragen aan het inzichtelijk maken van de sterktes en zwaktes van het team. Lees meer