homepage-slider-kooiman-boersma
/Teamontwikkeling: Werken aan gezonde teams
Teamontwikkeling: Werken aan gezonde teams2019-04-10T13:28:54+01:00

Teamontwikkeling: Werken aan gezonde teams

Wij brengen teams in positie, bevorderen samenwerking en begrip in bestaande, veranderende en nieuwe teams en werken aan gezonde teamdynamiek. Zo verbeteren we werkplezier én resultaten op de werkplek! Wij weten wat daarvoor nodig is:

  • collega’s die elkaar kennen en aanvullen
  • collega’s die conflicten snel, open en fair kunnen oplossen
  • teams met een inspirerende visie en heldere strategie
  • teams die zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling

Na een gedegen analyse en een gezamenlijk opgesteld teamontwikkelplan gaan we gericht aan de slag. Dat doen we met een mix van werkvormen, methodieken en instrumenten. Vaak maken we gebruik van het DISC-profiel en meten we de gezondheid van de werkrelaties met behulp van de Scan Gezonde Werkrelatie.
Alles staat in het teken van samen met plezier bouwen aan prestaties, om teams in positie te brengen en te houden. Lees meer over onze scan Gezonde Werkrelatie.