opdrachtgevers-banner-2-kooiman-boersma
//Mediation
Mediation2019-09-13T21:22:13+01:00

Mediation

Heeft u een zakelijk of arbeidsconflict en komt u er, al dan niet met behulp van anderen, niet meer uit? Maar vindt u een juridische aanpak (nog) te ver gaan? Onze professionele MfN Registermediator zoekt, in nauw overleg, naar een oplossing die het best bij alle partijen past.

Mediation, wat is dat?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij personen die met elkaar een conflict hebben, samen in gesprek gaan en onder begeleiding van een mediator op zoek gaan naar een oplossing die hun beider belangen dient. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar zorgt voor een veilige, respectvolle sfeer tijdens de gesprekken die hij begeleidt. De mediator is onafhankelijk, onpartijdig en neutraal. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces en bemoeit zich verder niet met de inhoud.

Mediation, hoe werkt het?

We beginnen met het samen terugkijken: wat zijn de pijn- en de standpunten? Waar zitten de verstoringen? In deze fase helpen we de communicatie tussen partijen weer op gang te brengen en betrokkenen beter naar elkaar te laten luisteren. Hierdoor ontstaat er meer begrip voor wat de ander denkt of vindt en voor elkaars beleving. Als dit is bereikt, kan er naar de toekomst worden gekeken en daar ligt ook de toegevoegde waarde van mediation. Er wordt naar oplossingen gezocht, standpunten worden omgebogen naar belangen, wensen of behoeften van partijen. De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van hun eigen oplossing, waarvoor ze ook zelf verantwoordelijkheid dragen. De gemaakte afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst vastgelegd. Met de ondertekening daarvan wordt de mediation afgesloten.

Voordelen van mediation

Onderzoeken hebben aangetoond dat, als een conflict te lang voortduurt, mediation bijna altijd sneller, goedkoper en bevredigender is dan welke andere benadering ook, waaronder ‘niets doen’. Een aantal voordelen:

 • toekomstgericht
 • gericht op win – win
 • In veel gevallen (deel)herstel van de onderlinge relatie
 • flexibel en informeel
 • constructief
 • vertrouwelijk en besloten
 • actieve inbreng van partijen
 • deskundige begeleiding
 • geeft ruimte voor creatieve oplossingen
 • voorkomt onnodige (verdere) beschadiging van relaties
 • relatief snelle oplossing (gemiddeld tussen de 2 á 3 sessies van maximaal 2 uur)
 • relatief goedkoop

Onze Mediation vindt plaats conform de kwaliteitseisen van de Mediatiorsfederatie Nederland (MfN) en volgens de Gedragsregels voor MfN-Registermediators. We werken hierbij ook samen met MediationMessenger

Teammediation en teamcoaching bij conflicten

Heeft u te maken met conflictsituaties of geroddel binnen uw team of afdeling? Wij bemiddelen en coachen bij werkgerelateerde conflicten op groepsniveau. Wij helpen u de oorzaken te inventariseren, prioriteiten te stellen en oplossingen te bedenken. Dit zowel binnen als tussen teams. Hiervoor zetten wij onder andere de Scan Gezonde Werkrelatie in. Zo nodig begeleiden we onderhandelingen tussen partijen. Lees meer over onze Scan Gezonde Werkrelatie.