//Coaching
Coaching2019-04-25T10:20:51+01:00

Coaching

Coaching is zeer effectief om in bepaalde situaties beter te kunnen functioneren of een bepaalde taak te kunnen volbrengen. Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces gericht op vergroten van de persoonlijke effectiviteit en de professionele bekwaamheid.

De vormen van coaching die wij bieden:

 • Loopbaancoaching
 • Dialoogcoaching
 • Conflictcoaching
 • Teamcoaching
 • Businesscoaching

Met plezier en gemotiveerd kunnen werken is altijd het uitgangspunt. Wij coachen medewerkers, leidinggevenden en ondernemers op alle niveaus.

Loopbaancoaching

 • Loopt u vast in uw loopbaan?
 • Vindt u het lastig om werk uit handen te geven?
 • Wilt u assertiever worden?
 • Kost werk u teveel energie en dreigt u op te branden?
 • Bent u toe aan een volgende carrièrestap, maar u weet nog niet welke?

Wij helpen u om inzicht te krijgen in belemmerende factoren en ze zoveel mogelijk op te lossen. Zo krijgt u meer grip op uw kwaliteiten en op hoe u die het beste kunt inzetten om zichzelf te ontwikkelen. Wij coachen zowel op medewerkers- als op managementniveau.

Dialoogcoaching

Een gelijkwaardige dialoog waarin de gesprekspartners investeren en hun meningen en ideeën naar elkaar durven uitspreken. Dat is volwassen communiceren. Wij coachen u in het voeren van een open en gelijkwaardig gesprek en het ontwikkelen van uw dialoogvaardigheden. Van ‘ja, maar…’ naar ‘ja, en…’, van weerleggen naar onderzoeken en van tegen naar samen.

Conflictcoaching

In elke organisatie komen conflicten voor. Als die escaleren, lopen de emoties hoog op en leiden ze tot ongewenste gevolgen. Maar conflicten bieden ook kansen voor vernieuwing en creativiteit. Wij begeleiden u door middel van individuele coaching bij het effectief voorkomen en/of oplossen van conflicten. U leert grenzen aan te geven, mee te bewegen en uw emoties te beheersen. Met een scherp oog voor de belangen van uw organisatie en individuele medewerkers. Het constructief omgaan met conflicten zorgt voor een gezonde werkrelatie!

Teamcoaching

 • Zijn uw teamleden te veel gericht op hun eigenbelang?
 • Voelt niemand zich verantwoordelijk voor resultaten?
 • Vragen collega’s elkaar niet om hulp?
 • Spreken collega’s elkaar niet aan op ongewenst gedrag?

Kortom, denkt u dat de samenwerking binnen uw team beter kan? Laat uw team dan door ons coachen. Eerst meten we de gezondheid van de werkrelaties met behulp van de Scan Gezonde Werkrelatie. Vervolgens gaan we, samen met alle betrokkenen, aan de slag om de gezondheid van het team te verbeteren. Lees meer over onze Scan Gezonde Werkrelatie.

Businesscoaching

Ook als u op zoek bent naar een businesscoach die u helpt bij het ontwikkelen van uw bedrijf komen we graag met u in contact. We ondersteunen u als ondernemer met het realiseren van uw zakelijke en persoonlijke doelen. Of het nu gaat om strategie ontwikkelen, keuzes maken of het aansturen van medewerkers: wij zijn ervaren sparringpartners.